PRZYJDŹ – POZNAJ NAS – UCZ SIĘ Z NAMI


logo          Budynek szkoły
CHCESZ ZDOBYĆ CIEKAWY ZAWÓD

PRZYJDŹ – POZNAJ NAS – UCZ SIĘ Z NAMI

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Szczecinie zaprasza

 na zwiedzanie Ośrodka – 3 i 18 marca 2021

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Szczecinie ZAPRASZAJĄ rodziców, uczniów oraz nauczycieli, placówek kształcenia specjalnego i placówek integracyjnych na zwiedzanie Branżowej Szkoły I stopnia nr 12 oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 2 w Szczecinie w dniach
3 lub 18 marca 2021 roku.

W tych dniach w placówce nie będzie zajęć dydaktycznych. Podczas zwiedzania zostaną zachowane właściwe warunki sanitarno-epidemiologiczne,  a żeby wszystko przebiegało sprawnie i  bezpiecznie, prosimy o telefoniczne umówienie indywidualnej godziny wizyty.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 im. Czesława Piskorskiego to publiczna placówka dla młodzieży w wieku od 15 do 24 roku życia.  Uczą się u nas uczniowie
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz
z niepełnosprawnościami sprzężonymi. W Ośrodku znajduje się Branżowa Szkoła I stopnia nr 12, Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 2 oraz Internat, w którym przebywa młodzież mieszkająca poza Szczecinem.

 

Placówka posiada świetnie wyszkoloną kadrę, bardzo dobre zaplecze dydaktyczne, profesjonalnie wyposażone pracownie: ceramiczną, krawiecką, techniczną, kucharską, salę gimnastyczną, salę do zajęć sportowych i integracji sensorycznej, salę terapii światłem i dźwiękiem, siłownię, pracownie komputerowe, dostęp do Internetu, bibliotekę z bogatym księgozbiorem i czytelnią, świetlicę, stołówkę oraz aulę. W Ośrodku uczniowie mogą liczyć na opiekę pielęgniarki, specjalistyczną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Ośrodek oferuje całodzienne wyżywienie we własnej stołówce.

 

W roku szkolnym 2021/2022  w Branżowej Szkole I stopnia nr 12 planujemy kształcenie
w zawodach: KUCHARZ, KRAWIEC, MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE, OGRODNIK, CUKIERNIK, PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ, PRACOWNIK POMOCNICZY STOLARZA

Nauka na wszystkich kierunkach trwa 3 lata, klasy liczą do 16 uczniów. Obejmuje przedmioty ogólnokształcące, teoretyczne przedmioty zawodowe oraz zajęcia praktyczne, które odbywają się w nowocześnie wyposażonych pracowniach szkolnych oraz w różnych szczecińskich zakładach pracy w ramach dualnego systemu kształcenia. Nasi kucharze mieli praktyki
w stołówkach szkolnych, w „Techno-barze” czy Klubokawiarni „Pod Różami”, cukiernicy
w cukierniach: Bajdek, U piekarzy, Beza czy w Hotelu Radisson, hotelarze w hotelach: Vulcan, Willa Flora, Zbyszko, Fokus oraz Zamek.

zdjęcie przedstawiciele zawodów

Przez trzy lata uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności zawodowe na wybranym przez siebie kierunku kształcenia. Po ukończeniu Branżowej Szkoły I stopnia nr 12 młodzież przystępuje do egzaminu zawodowego. Egzaminy są organizowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Jesteśmy Certyfikowanym Ośrodkiem Egzaminacyjnym części praktycznej dla zawodów: cukiernika, kucharza, pracownika pomocniczego obsługi hotelowej, stolarza, krawca oraz tapicera. Uczniowie mogą również zdawać egzamin czeladniczy w Izbie Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości.

SPDP uczniowie

Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 2 przygotowuje uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, do samodzielnego życia i funkcjonowania w społeczeństwie. W ramach przysposobienia do pracy uczniowie zdobywają umiejętności zawodowe w zakresie  kucharstwa, krawiectwa, ogrodnictwa oraz dekoracyjno-techniczne i ceramiczne. Uczniowie mają również możliwość rozwijania swoich zainteresowań i talentów na różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych  Nauka w szkole trwa 3 lata. Klasy liczą od 4 do 8 uczniów.

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Szczecinie może poszczycić się własnymi tradycjami, organizacją wielu cyklicznych imprez, konkursów i wydarzeń oraz ścisłą współpracą ze społecznością lokalną. Relacje z wielu wydarzeń można zobaczyć na naszej stronie internetowej www.sosw2.szczecin.pl oraz na profilu Facebook.

 

Uczniowie czują się w naszym Ośrodku bezpiecznie i pewnie, chętnie odwiedzają nas nawet po wielu latach od ukończenia szkoły .

 

SPECJALNY  OŚRODEK  SZKOLNO – WYCHOWAWCZY  NR 2
ul. Jagiellońska 65, 70-382 Szczecin

KONTAKT:
TEL. 91 48 45 194, 601 278 717
e-mail: sosw2@miasto.szczecin.pl

Materiał dostępny w formie pliku pdf – kliknij tutaj