V Ogólnopolski Konkurs Matematyczny pod hasłem: „Matematyka w historii”


konkurs mat etap 218 marca 2021 roku w naszym Ośrodku odbył się V Ogólnopolski Konkurs Matematyczny pod hasłem: „Matematyka w historii”. W tym roku ze względu na sytuację w naszym kraju uczestnicy wyjątkowo rywalizowali online.

Patronat nad imprezą objął Zachodniopomorski Kurator Oświaty, a darczyńcami nagród byli Zachodniopomorski Kurator Oświaty i Fundacja PKO Banku Polskiego.

W rozgrywkach uczniowie zaprezentowali swoją wiedzę z matematyki i historii, a także z elementów geografii.

W konkursie brały udział reprezentacje branżowych szkół specjalnych Ist. z czterech województw: pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego z 11 placówek:

 

 1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Suliszewie
 2. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Lubsku
 3. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Mosinie
 4. Branżowa Szkoła I stopnia nr 8 w Koszalinie
 5. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Słupsku
 6. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kole 
 7. Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Gdańsku
 8. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sławnie
 9. Zespół Szkół Specjalnych w Goleniowie
 10. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach
 11. Gospodarze Branżowa Szkoła I st nr 12 w SOSW nr 2  w Szczecinie.

 

W rozgrywkach uczniowie zaprezentowali swoją wiedzę z matematyki i historii, a także z elementów geografii.

Konkurs jest dla młodzieży istotnym wydarzeniem. Może ona zaprezentować swoje zdolności i zainteresowania. Uczniowie rywalizowali ze sobą zdalnie na 2 etapach. W pierwszym etapie rozgrywki odbywały się drużynowo, w czasie których uczniowie walczyli o tytuł laureata. Wszyscy uczestnicy przekroczyli wymagany próg punktowy i zostali laureatami. W drugim etapie konkursu uczniowie rozwiązywali test indywidualnie, walcząc o tytuł mistrza rachunków w kategorii chłopców i dziewcząt. Mistrzynią została Angelika Struk z Branżowej Szkoły I st  z Gdańska, a tytuł wicemistrzyni otrzymała Jolanta Jaskólska z SOSW z Koła, w kategorii chłopców mistrzem okazał się Dawid Błaszczak z Zespołu Szkół z Goleniowa, a wicemistrzem Krystian Połubka z SOSW z Suliszewa.

Naszą placówkę reprezentowali Ewelina Suchomska i Mateusz Sulecki zdobywając tytuł laureatów konkursu.

Uczestnicy borykali się nie tylko z zadaniami matematycznymi, ale także musieli wykazać się umiejętnością szybkiego korzystania z komputera, gdyż, z powodu pandemii, konkurs odbył się online.

Po rozstrzygnięciu konkursu  zwycięzcom przesłano atrakcyjne nagrody darowane przez Fundację PKO Banku Polskiego oraz przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

 Kuratorium Oświaty w Szczecinie  PKO
Patronat

 

       Fundator nagród

 

konkurs mat etap 2reprezentacja gospodarzy (Copy)