I Wojewódzki konkurs literacko – plastyczny „STOP Cyberprzemocy”


cropped-logo.png„I Wojewódzki konkurs literacko – plastyczny „STOP Cyberprzemocy” został  zorganizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Szczecinie.

Konkurs trwał od 27.04.2021 do 7.05.2021 i adresowany był do  uczniów z niepełnosprawnością intelektualną uczęszczających do Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych,  Szkół Przysposabiających do Pracy oraz Szkół Branżowych oraz szkół specjalnych z województwa zachodniopomorskiego. Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju,w związku z występowaniem COVID-19, konkurs został przeprowadzony w formie zdalne. Celem konkursu było, między innymi zainicjowanie artystycznej refleksji na temat przemocy, która bezpośrednio i pośrednio obecna jest wokół nas (dostrzeżenie problemu przemocy w otoczeniu rówieśniczym, szkolnym, a także w telewizji, grach komputerowych oraz na portalach społecznościowych).
Uczestnicy konkursu wykazali się ogromną inwencją twórczą zarówno jeśli chodzi o interpretację tematu, jak i różnorodnością technik plastycznych od kredki  po wyklejane papierem. Wśród nadesłanych prac dotarło do nas również kilka wierszy. 

Bardzo dziękujemy nauczycielom, ponieważ to pod ich kierunkiem oraz dzięki ich inspiracji i motywacji powstały te wspaniałe prace.
Aleksandra Wilanowska i Karolina Kołodziejska 
Wyniki:
1 miejsce – praca zbiorowa : Dominik Matysiak i Dominik Kuligowski , Nowe Czarnowo
1 miejsce image_67508737
2 miejsce : Konrad Mazurek , Nowe Czarnowo
2 miejsce image_67226881
3 miejsce : Wiktoria Wiśniewska , ZSS nr 1 Szczecin
3 miejsce image_123927839
Nagroda dodatkowa  dla Weroniki Maliszewskiej  z kl.8 spl w Nowym Czarnowie za wiersz:
wiersz image_67170049_
Wyróżnienia dla:
Filipa Kamińskiego
Filipa Ratajczaka
Dominika Linkiewicza
Agaty Kasperskiej
Darii Szwiec