Procedury przeprowadzenia egzaminów


cropped-logo.pngProcedury przeprowadzenia egzaminów w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym Nr 2 w Szczecinie opracowane na podstawie wytycznych MEN, OKE, GIS dotyczących organizowania i przeprowadzania w 2021r. egzaminów:potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie(EPKwZ) – kliknij tutaj