Wojewódzka konferencja metodyczna nauczycieli wychowania fizycznego


Dnia 14 marca 2023 r. w Naszym ośrodku odbyła się wojewódzka konferencja metodyczna nauczycieli wychowania fizycznego pod hasłem „Rewalidacja uczniów poprzez sport”. W programie konferencji podsumowano uczestnictwo uczniów w wojewódzkich i ogólnopolskich zawodach sportowych w roku szkolnym 2022, zapoznano się z kalendarzem imprez ogólnopolskich dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w roku 2023 oraz ułożono kalendarz imprez wojewódzkich na rok 2023.