Prelekcja ze Strażą Miejską


Dnia 14 marca w ramach szkolnego programu profilaktycznego odbył się cykl prelekcji dla  uczniów szkoły branżowej naszego Ośrodka odnośnie obszaru profilaktyki uzależnień- uczniowie wysłuchali informacji dotyczących zagrożeń wynikajacych z palenia wyrobów tytoniowych jak  również szkodliwości używania tzw.: epapierosów. Prelekcje przeprowadziły panie ze Straży Miejskiej, a organizatorem spotkań była pani Alina Gerwatowska.