„SOBIERADEK ZAWODOWY”

logo

logo 4

 

 

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA

VIII WOJEWÓDZKI TURNIEJ SPRAWNOŚCI MANUALNEJ

SOBIERADEK ZAWODOWY”

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PRZYSPOSABIAJĄCYCH DO PRACY

TURNIEJ ODBĘDZIE SIĘ W ŚRODĘ 21 MAJA 2014 ROKU W AULI  
SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO NR 2
W SZCZECINIE  (BUDYNEK INTERNATU)
W GODZINACH 10:00 – 13:00.

  • Zgłoszenia   do   udziału   w   turnieju   należy   dokonać   faksem lub pocztą elektroniczną, najpóźniej do  dnia 09.05.2014 r.(wypełniając kartę zgłoszeniową – do pobrania – ZGŁOSZENIE)
  • Każda szkoła może wystawić jedną 6 – osobową reprezentację.
  • W każdej konkurencji bierze udział dwuosobowy zespół z zastrzeżeniem, że jedna osoba może wziąć udział maksymalnie w 2 – 3   konkurencjach

Wszelkie pytania prosimy kierować do :

SOSW NR 2

UL. JAGIELLOŃSKA 65

70-382 SZCZECIN

TEL. 91 484 51 94, FAX. (091) 4845156

sosw2@miasto.szczecin.pl

sosw2.szczecin.pl