III G 1

WYCHOWAWCA KLASY P. MGR LIDIA DRUGAK

 Uczniowie są zgrani, mili, sympatyczni i pracowici. Pomagają sobie wzajemnie. Chętnie biorą udział w imprezach, rozgrywkach klasowych i szkolnych. Wszyscy chętnie biorą udział w wycieczkach, wyjściach do kina i muzeum. Młodzież chętnie pracuje na zajęciach z ogrodnictwa, kucharstwa i bardzo lubi wykonywać prace na szkle i w drewnie. Uczniowie w klasie czują się dobrze i bezpiecznie.