Dni otwarte szkoły

DYREKTOR, GRONO PEDAGOGICZNE  I UCZNIOWIE
 Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 w Szczecinie
mieszczącego się przy ul. Jagiellońskiej 65, w którego skład wchodzi Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 16
oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Nr 2

informuje, że w dniach :

15 kwietnia  2015

15 maja 2015

   w godz.  od 10. 00 do 14.00  odbędą się

  DNI OTWARTE SZKOŁY

na które serdecznie zapraszamy uczniów trzecich klas gimnazjum wraz z rodzicami i  nauczycielami.

ludziki_dzien_szkoly