NAJLEPSZY UCZEŃ ZSZ

W roku szkolnym 2015/2016 został ogłoszony  wewnątrzszkolny konkurs na „Najlepszy uczeń ZSZ”

 

Celem konkursu  jest wdrażanie uczniów do systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach praktycznych oraz do wzorcowego prowadzenia dokumentacji warsztatowej.

 

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów ZSZ nr 16 w SOSW nr 2.

 

Pod koniec roku szkolnego, kierownik kształcenia praktycznego wyłoni zwycięzcę konkursu, który otrzyma ciekawą  nagrodę na koniec roku szkolnego.

Oceniane podlegać będzie :

– aktywność ucznia podczas zajęć praktycznych;

– punktualność oraz systematyczność na zajęciach praktycznych ;

– systematyczność  i estetyka prowadzenia dzienniczka warsztatowego.

 

Uwaga !!!

Wzorcowy dzienniczek powinien zawierać :

– poprawnie wykonaną tabelę do zapisu tematyki zajęć,

– systematycznie i czytelnie zapisywane tematy zajęć,

– rozpisane czynności wykonywane podczas zajęć,

– poprawne używanie słownictwa zawodowego,

– systematycznie oceniana praca na zajęciach przez nauczyciela oraz podpis rodziców ( prawnych opiekunów) przynajmniej raz na semestr.

– zapisane ogólne zasady BHP na stanowisku pracy

Można wzbogacić dzienniczek warsztatowy ciekawostkami  zawodowymi zawierającymi wiedzę pogłębioną wiadomościami z literatury fachowej oraz czasopism jak również Internetu.