CIEKAWOSTKI ZAWODOWE

Celem konkursu jest aktywizacja środowiska szkolnego poprzez prezentowanie przydatnych informacji, porad z zakresu danego zawodu na gazetce ściennej .

 

Uczniowie wszystkich klas na poszczególnych kierunkach kształcenia pod opieka nauczycieli zawodu przygotowują gazetkę na I piętrze w budynku internatu i wywieszają ją do 15 każdego miesiąca według ustalonego harmonogramu .

 

  1. październik    – kierunek ogrodnik
  2. listopad         – kierunek krawiecki
  3. grudzień        – kierunek kucharski
  4. styczeń            – kierunek monter robót wykończeniowych,
  5. w lutym          – kierunek pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
  6. w marcu        – kierunek tapicer
  7. w kwietniu    – kierunek stolarz
  8. w maju          – kierunek cukierniczy

 

Gazetka oceniana będzie na podstawie sondażu przeprowadzonego przez samorząd szkolny wśród uczniów oraz punktów przyznanych przez komisję konkursową na koniec każdego miesiąca.

Ocenie podlegać będzie : oryginalność, atrakcyjność oraz estetyka, jak również czytelność  i przystępność treści umieszczonych na gazetce.

 

Zwycięzcy konkursu otrzymają ciekawe nagrody na koniec roku szkolnego.

W skład komisji konkursowej wchodzić będą :

– przedstawiciele samorządu uczniowskiego, kierownik warsztatów szkolnych , vice- dyrektor oraz opiekun samorządu uczniowskiego.