ŻYCIE SPORTOWE OŚRODKA

Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 16 i Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 2 bardzo aktywnie uczestniczą w życiu sportowym ośrodka. Stało się tradycją, że każdego roku odbywają się mistrzostwa szkół w różnych dyscyplinach sportowych. Są to rozgrywki w: warcaby, badmintona, tenisa stołowego, piłkę koszykową, piłkę siatkową, unihokeja i piłkę nożną.

Uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 2 każdego roku mają możliwość zmierzyć się ze swoimi rodzicami w rozgrywkach w ringo podczas Integracyjnego Turnieju Ringo. Ze swoimi rodzicami jak i nauczycielami ich uczącymi podejmują również rywalizację w Integracyjnym Turnieju Piłki Siatkowej. Uczniowie bardzo chętnie sprawdzają swoje umiejętności fizyczne i z dużą wolą walki i zwycięstwa podchodzą do zmagań sportowych. Rodzice natomiast mają możliwość uczestniczenia i poznania stopnia sprawności fizycznej swoich pociech.

Obok imprez sportowych o lokalnym zasięgu ośrodek organizuje: Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego w tenisie stołowym młodzieży placówek kształcenia specjalnego oraz Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego w tenisie stołowym młodzieży Szkół Przysposabiających do Pracy. Imprezy cieszą się dużym zainteresowaniem wśród szkół i ośrodków województwa zachodniopomorskiego.

Od tego roku będzie organizowany w naszej szkole Integracyjny Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przechodni Dyrektora Szkoły, w którym będą uczestniczyli uczniowie z zaprzyjaźnionych placówek.

Kolejną kategorią imprez sportowych organizowanych poza ośrodkiem, w której uczestniczą nasi uczniowie są Szczecińskie Zawody Pływackie Regionu Zachodniopomorskiego Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie, w których młodzież uzyskuje wysokie lokaty.

Już dwukrotnie uczestniczyliśmy w Maratonie Pływackim. Maraton jest organizowany na pływalni Floating Arena w Szczecinie w rocznicę śmierci patrona Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 16–Jana Pawła II. Udział w sztafecie jest wielkim przeżyciem emocjonalnym naszych wychowanków.

Poza tym uczniowie naszych szkół uczestniczą w rozgrywkach i zawodach sportowych o zasięgu wojewódzkim według kalendarza imprez sportowych oraz reprezentują nasze województwo w licznych zawodach o zasięgu ogólnopolskim.