POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA – ZAPROSZENIE DLA RODZICÓW

12 maja 2016 roku o godz. 15. 30

Zapraszamy rodziców na spotkania zespołów do spraw organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w celu oceny efektów podjętych działań.

Spotkania odbędą się z wychowawcami klas zgodnie z wykazem sal.

PRZYDZIAŁ SAL NA ZEBRANIE Z RODZICAMI DNIA 12.05.2016

 

Klasa Wychowawca Sala
I B p. Joanna Taraska 207 – budynek internatu
I C p. Karolina Klym Malinowska 15 – budynek szkoły
II A p. Marian Piątkowski 104- budynek internatu
II B p. Izabela Gawdzińska 200- budynek internatu
II C p. Iwona Roszyk 13- budynek szkoły
III A p. Magdalena Waśko 206- budynek internatu
III B p. Iwona Zygoń 12- budynek szkoły
III C p. Marzanna Ciaś – Trociuk 004- budynek internatu
I G 1 p. Marta Frąckowiak 28- budynek szkoły
II G 1 p. Lidia Drugak 22- budynek szkoły
II G 2 p. Anna Zacharewicz 23- budynek szkoły
III G 1 p. Jerzy Rogalski 21a- budynek szkoły
III G 2 p. Dorota Morawska 24- budynek szkoły