ŚLUSARZ 722204

Kwalifikacja    

 M.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi  

Na kierunku  ślusarz poznasz:

  • podstawowe operacje ślusarskie jak:

   – trasowanie, piłowanie

   – cięcie, wiercenie,

   – gwintowanie,

   – obróbkę plastyczną i cieplną stali;

  • łączenie części metalowych

   – lutowanie, zgrzewanie,

   – spawanie;

  • operacje montażu i demontażu urządzeń przemysłowych.

Nauczysz się:

  • obsługiwać obrabiarki skrawające i urządzenia mechaniczne;
  • posługiwać się narzędziami kontrolno-pomiarowymi oraz prawidłowo dobrać narzędzia i materiały;
  • wykonywać operacje ręczne i mechaniczne obróbki skrawaniem;
  • wykonywać różne przedmioty użytkowe i narzędzia np: młotki, świeczniki, dekoracje ogrodowe, pojemniki na gazety itp.
  • wykonywać roboty montażowe i naprawcze różnorodnych urządzeń technicznych: maszyn, urządzeń, obrabiarek.

Możesz dostać pracę:

  • w przedsiębiorstwach produkcji maszynowej,
  • w przedsiębiorstwach montażowych, budowlano-remontowych itp.

3 letni cykl nauczania

Zajęcia praktyczne – pracownia warsztatowa SOSW nr 2

Uczniowie kończący szkołę ponadgimnazjalną przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.