KRAWIEC- LISTOPAD

Uczniowie kierunku krawieckiego z klasy III Bi III C oraz  I A pod opieką pani Doroty Beik, Joanny Łukasik i Marzanny Ciaś -Trociuk  wykonali gazetkę pod hasłem: Mój zawód dawniej a dziś. Zaprezentowali zdjęcia z wcześniej przeprowadzonej lekcji z historii krawiectwa. Przedstawili wiele ciekawych informacji dotyczących  pierwszych przędz, tkanin, dzianin, maszyn  i urządzeń stosowanych w odzieżownictwie.
Z sondażu przeprowadzonego przez samorząd szkolny w dniu 20 grudnia
2016 roku wśród  5 uczniów z każdej klasy  ZSZ  kierunek krawiecki uzyskał  782  punkty.