KUCHARZ- GRUDZIEŃ

Gazetka kierunku kucharskiego została wykonana przez uczniów pod opieką pani Joanny Taraski, pani Izabeli Gawdzińskiej oraz pani Magdaleny Waśko.
Uczniowie przedstawili jak dawniej wyglądała kuchnia, jaki sprzęt był w niej wykorzystywany jak również jak kiedyś przeliczano miary. Ciekawostką były opisane surowce, które używano do sporządzania potraw kiedyś a jakie wykorzystuje się dziś.
Z sondażu przeprowadzonego przez samorząd szkolny w dniu 17 stycznia 2017 roku wśród uczniów ZSZ kierunek kucharski zdobył 680 punktów , a najbardziej podobały się uczniom treści zawarte w gazetce pod hasłem „Mój zawód dawniej a dziś”.