NASZE SZKOŁY PO REFORMIE SYSTEMU EDUKACJI 2017

Zgodnie z założeniami wprowadzanej aktualnie Reformy Systemu Edukacji Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 w Szczecinie , będzie prowadził rekrutacje na rok szkolny 2017/2018 do następujących szkół:

BRANŻOWA SZKOŁA SPECJALNA I STOPNIA NR 12 IM. JANA PAWA II

(z klasami ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 16)

W roku szkolnym 2017/2018 będziemy kształcić na następujących kierunkach:

KLASY I

 • KUCHARZ
 • KRAWIEC
 • OGRODNIK
 • PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ
 • CUKIERNIK
 • STOLARZ

KLASY II i III

(klasy dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 16)

II A – Kucharz /  Krawiec / Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej

II B – Kucharz/ Monter robót wykończeniowych w budownictwie/ Stolarz

III B – Kucharz / Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej / Monter Zabudowy Robót Wykończeniowych w Budownictwie

III C- Ogrodnik / Cukiernik / Stolarz

SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY NR 2

Realizowane będą następujące formy zajęć:

 1. zajęcia edukacyjne:
 • funkcjonowanie osobiste i społeczne
 • zajęcia rozwijające komunikowanie się
 • zajęcia kształtujące kreatywność
 • przysposobienie do pracy

2. zajęcia rewalidacyjne

UCZNIOWIE SPOZA SZCZECINA MAJĄ MOŻLIWOŚĆ ZAMIESZKANIA W INTERNACIE.

PO INFORMACJE NA TEMAT REKRUTACJI KLIKNIJ TUTAJ