SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO SZKOŁY NR 2

Uczniowie przyjmowani są do szkół ponadgimnazjalnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2 w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 65 przez cały rok szkolny.

NA ROK SZKOLNY 2017/2018 OŚRODEK PROWADZI NABÓR DO SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY NR 2

Realizowane będą następujące formy zajęć:

  1. zajęcia edukacyjne:
  • funkcjonowanie osobiste i społeczne
  • zajęcia rozwijające komunikowanie się
  • zajęcia kształtujące kreatywność
  • przysposobienie do pracy
  • wychowanie fizyczne

WYBRANE FORMY REALIZOWANE W RAMACH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

2. zajęcia rewalidacyjne

3. religia

PLIKI DO POBRANIA:

Szkoła Przysposabiająca – podanie

Szkoła Przysposabiająca – wymagane dokumenty

UCZNIOWIE SPOZA SZCZECINA MAJĄ MOŻLIWOŚĆ ZAMIESZKANIA W INTERNACIE.

Rodzic, opiekun prawny ucznia zamieszkałego w Szczecinie składa wniosek o wydanie skierowania do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2  w Wydziale Oświaty w Urzędzie Miejskim w Szczecinie, ul. Armii Krajowej 1, a ucznia zamieszkałego poza Szczecinem w Wydziale Oświaty właściwym dla miejsca jego zamieszkania. Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY.
Poniedziałek – Piątek w godz. 7:30 – 15:30. Tel. 91 4845194, Fax. 91 4845156