KLASA II C

Plan zajęć w roku szkolnym 2014/15  Klasa II c

Kierunek: Ogrodnik

Lp.

Dzwonki

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

800-845

 Język polski

Zajęcia praktyczne

BHP

Lekcja wychowawcza

 Język niemiecki

2

855 -940

 Historia

800-1300

Produkcja roślin ozdobnych

EŚT

 Biologia

3

950-1035

Wychowanie fizyczne

Produkcja warzywnicza

Warsztaty na terenie SOSW

Język polski

4

1100-1145

Wychowanie fizyczne

Produkcja warzywnicza

950-1450

Produkcja sadownicza

5

1155-1240

Religia

Język niemiecki

Produkcja roślin ozdobnych

Produkcja sadownicza

6

1250-1335

Religia

Język polski

Wychowanie fizyczne

Matematyka

7

1345-1430

Religia

Przedsiębiorczość

8

1440-1525

 

Plan zajęć w roku szkolnym 2013/14  Klasa II c

Kierunek: Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Lp.

Dzwonki

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

800-845

Lekcja wych.

Matematyka

Język polski

2

855 -940

Biologia

PPGH

Historia

3

950-1035

Zajęcia Praktyczne

Wychowanie Fizyczne

TECH

Religia

Zajęcia Praktyczne

4

1100-1145

800-1300

Wychowanie Fizyczne

TECH

Wychowanie Fizyczne

800-1300

5

1155-1240

Język niemiecki

TECH

PPGH

6

1250-1335

Język polski

Wiedza o społeczeństwie

TECH

7

1345-1430

Religia

WdŻwR

TECH

8

1440-1525

BHP