WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2018

Wybory do Samorządu Uczniowskiego odbyły się 18 października 2018 roku.

 

Do rady Samorządu Uczniowskiego kandydowało 6 uczniów  z klas I-III ZSZ nr 16 , Szkoły Branżowej I Stopnia nr 12 oraz 1 uczeń ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 2

Skład   Komisji  Wyborczej : Hanna Więciarska i Iwona Roszyk

W wyniku głosowania wyborów na rok szkolny 2018/2019 powołano Radę Samorządu Uczniowskiego w składzie:

Przewodniczący: Michał Dropik   kl.2A       

Zastępca przewodniczącego : Joanna Kuświk   kl.2B

Sekretarz : Weronika Kuźniar  kl.1C   

dav

dav

sdr