MŁODZIEŻOWY BUDŻET OBYWATELSKI 2019

IMG_20191023_121811_resized_20191023_075238647

 

davdav

W październiku 2019 r. w naszym Ośrodku odbył się szereg działań mających na celu umożliwienie uczniom wpływu na zagospodarowanie placówki, do której uczęszczają. Nastąpiło planowanie oraz promocja projektów.  Została zawiązana Kapituła, w skład której weszli: Pani Dyrektor  SOSW nr 2, opiekun Samorządu Uczniowskiego oraz dwóch przedstawicieli SU. Podczas zebrania poruszone zostały następujące kwestie: regulamin Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego i omówienie listy  projektów. Zaopiniowanie przez Kapitułę propozycji projektów. Procedury promocji- forma i zasady przeprowadzenia promocji  w SOSW nr 2. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego przygotowali krótki opis formy Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego 2019 jego celów, zasad. Z tą informacją dotarli do każdej klasy w szkole oraz w budynku internatu przedstawiając uczniom regulamin. Na tablicy ogłoszeń SU również pojawiły się informacje z tym związane- regulamin oraz zostały rozwieszone plakaty w Ośrodku. opracowane i omówione zostały karty projektów : opis, cele, wpływ na społeczność szkolną oraz koszty. Zostały również opracowane karty do głosowania oraz ustalone daty kolejnych działań promocji oraz formy projektów. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego poinformowali wszystkie klasy Szkoły Branżowej I stopnia nr 12 oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 2 o projektach biorących udział w głosowaniu. Przeczytali cele projektu oraz krótki opis. Wyżej wymienione projekty zostały zamieszczone na dużych sztalugach i ustawione na korytarzach szkolnych w budynku szkoły i w budynku internatu.

 Dnia 28.10.2019 planowane jest głosowanie wśród społeczności szkolnej oraz liczenie głosów. 4.11.2019  ogłoszenie wyników