Halina Czosnowicz

JA NIE WIDZĘ CIEBIE TY ZOBACZ MNIE 2019.

Już po raz trzeci Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 im.dra Czesława Piskorskiego w Szczecinie przystąpił do społecznej kampanii „Ja nie widzę ciebie, ty zobacz mnie”, którą ogłosił Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy.

Główne cele tej kampanii, której patronuje między innymi Minister Edukacji Narodowej, to:
• kształtowanie postaw społecznych opartych na otwartości, tolerancji i empatii wobec osób z niepełnosprawnością wzrokową,

 

  • przygotowanie społeczeństwa do udzielania właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku, zauważenie ich problemów,

 

  • włączenie w obchody Międzynarodowego Dnia Białej Laski /święta osób z dysfunkcją wzroku obchodzonego 15 października/ jak najszerszej grupy przedszkoli, szkół, placówek oświatowych, samorządów i innych organizacji z terenu całej Polski.

Każda placówka oświatowa przystępując do takiej kampanii może otrzymać czasowy certyfikat „Placówki przyjaznej osobom niewidomym.”

 

 

W SOSW nr 2 kampania ta w tym roku trwała dziesięć dni. Uczestniczyli w niej nie tylko wychowankowie Ośrodka, ale także ich bliscy, przyjaciele , zaprzyjaźnieni członkowie Polskiego Związku Niewidomych i innych stowarzyszeń. kampanię rozpoczęto projekcją filmu „Imagine” , który opowiadał o niekonwencjonalnych metodach nauczania orientacji przestrzennej niewidomej młodzieży przez niewidomego instruktora. Film zrobił wielkie wrażenie na widzach. Po projekcji rozgorzała dyskusja, widzowie dzielili się swoimi wrażeniami, wątpliwościami i spostrzeżeniami.

W następnych dniach odbyły się zajęcia edukacyjne w szkołach wchodzących w skład SOSW nr 2 / Branżowa Szkoła I stopnia nr 12 , Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 2/.W czasie tych zajęć wychowankowie Ośrodka poznali historię Święta Międzynarodowego Dnia Białej Laski. Zapoznali się z listem napisanym przez wychowanka SOSW im. L. Braille’a w Bydgoszczy, Dowiedzieli się jak pomóc osobie z dysfunkcją wzroku  oglądając film „N jak niewidomy”, Poznali alfabet Braille’a oraz zapoznali się z  czasopismami wydawanymi alfabetem Braille’a i powiększonym drukiem / „Promyczek”, „ Światełko”/ dla dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku/ oraz czasopisma dla dorosłych – „Pochodnia”. Poznali przedmioty ułatwiające osobom z dysfunkcją wzroku czynności dnia codziennego / czujnik pomiaru cieczy, różne lupy, igły brajlowskie, igły do szycia , bilonówki, białą laskę, mówiący termometr, mówiący zegarek ,czytak itd/.

Przeprowadzono wśród młodzieży ćwiczenia, które pozwoliły im na wejście w świat osób niewidomych i poradzić sobie z czynnościami dnia codziennego. Młodzież z zawiązanymi oczami chodziła z białą laską pokonując różne przeszkody, robiła herbatę korzystając z czujnika pomiaru cieczy, robiła zakupy korzystając z „bilonówek”, próbowała nawlec igłę i przyszyć guzik, ułożyć potrawy na talerzu korzystając z zasady układu na tarczy zegara.

Młodzież została zapoznana z możliwościami jakimi dysponują współczesne urządzenia ułatwiające komunikację społeczną jak komputery, smartfony i  ipady. Poznała również kilka aplikacji, które znacznie ułatwiają życie osobom niewidomym.

Kulminacją kampanii były uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Białej Laski, w których udział wzięli członkowie kół „Szczecin – Centrum” i „Szczecin – Prawobrzeże”  Polskiego Związku Niewidomych. Podczas tej uroczystości młodzież zajmowała się osobami niepełnosprawnymi wzrokowo pomagając im w przemieszczaniu się po placówce, obsługując ich podczas uroczystego przyjęcia, odprowadzając po imprezie do domów i na przystanki tramwajowe. Młodzież przygotowała również występy artystyczne, które zaprezentowała podczas imprezy, podziwiała również artystyczne występy członków Polskiego Związku Niewidomych. Były to szczególnie miłe chwile dla osób zrzeszonych w Polskim Związku Niewidomych, które na co dzień ze względu na swoją niepełnosprawność rzadko opuszczają swoje domy. Przebywanie wśród młodych, sympatycznych ludzi w atmosferze życzliwości i otwartości to dla nich wielka radość.

 

Wszystkie działania podczas tej kampanii były przyjmowane przez młodzież z wielkim zaciekawieniem. Informacje zdobyte podczas tej kampanii znacznie pogłębiły ich wiedzę na temat świata osób z dysfunkcją wzroku.  Mamy nadzieję, ze wszystkie te działania pozwolą im w przyszłości na otwarte i empatyczne postrzeganie osób z dysfunkcja wzroku oraz udzielanie im  właściwej pomocy.

 

Halina Czosnowicz