KLASA Id

Przedmiot Zadanie
Technologia prac w obiektach hotelarskich Technologia prac w obiektach hotelarskich
  Język niemiecki Tradycje i zwyczaje niemieckie, kuchnia niemiecka
Słowniczek
Ćwiczenia
Rodzina – ćwiczenia
 Język polski Język polski
 W-F W-F
Geografia Geografia
Fizyka Fizyka
Edukacja dla bezpieczeństwa EDB
Język niemiecki Zadania
Chemia Chemia
Wychowanie do życia w rodzinie WDŻR
Matematyka Matematyka
Informatyka Informatyka

 

Zajęcia rewalidacyjne Zadanie
 zaj. logopedyczne  Logopeda