KLASA IIIa

Przedmiot Zadanie
 Produkcja sadownicza Ogrodnicy
Produkcja warzywnicza
 Technologia  Technologia
PZC PZC
ZP  ZP
Zadanie2
  Język niemiecki Tradycje i zwyczaje niemieckie, kuchnia niemiecka
Słowniczek
Ćwiczenia
Rodzina – ćwiczenia
Tworzenie liczby mnogiej rzeczowników – ćwiczenia
 Język polski Język polski
W-F  W-F
Techniki wytwarzania odzieży Zadania
Materiałoznawstwo odzieżowe
Projektowanie i konstrukcja odzieży
 Wiedza o społeczeństwie  WOS
Zajęcia praktyczne – ogrodnik Ogrodnik
Zajęcia praktyczne – kucharz Kucharz

 

Zajęcia rewalidacyjne Zadanie