KLASA IIIb

Przedmiot Zadanie
Przedmioty zawodowe – stolarz Przedmioty zawodowe
 Technologia prac w obiektach hotelarskich   Hotelarze
 Prace pomocnicze w gastronomii hotelowej
PC Cukiernik
TPC
ZP
 Język niemiecki Tradycje i zwyczaje niemieckie, kuchnia niemiecka
Słowniczek
Ćwiczenia
Rodzina – ćwiczenia
Tworzenie liczby mnogiej rzeczowników – ćwiczenia
 Zajęcia praktyczne Cukiernik
 Język polski Język polski
 Zajęcia praktyczne – hotelarz Zajęcia praktyczne
 W-F W-F
Język niemiecki Zadania
 Wiedza o społeczeństwie WOS
Zajęcia praktyczne – stolarz  Zadanie1
Zadanie2
Zadanie3

 

Zajęcia rewalidacyjne Zadanie
 zaj. logopedyczne  Logopeda
 z p. Wagemannem  Zadania