INTROLIGATOR

Na tym kierunku poznasz:

 • podstawową terminologię poligraficzną, dokumentację techniczną i technologiczną ;
 • podstawowe techniki drukowania;
 • podstawowe technologie i operacje introligatorstwa przemysłowego i rzemieślniczego;
 • zasady renowacji starych książek.

 

Nauczysz się:

 • wykonywać podstawowe operacje introligatorskie;
 • obsługiwać maszyny i urządzenia introligatorskie.
 • rozróżniać materiały poligraficzne na podstawie ich właściwości i zastosowania
 • dobierać materiały do określonego rodzaju produkcji, obliczyć ilość materiału potrzebnego do jej wykonania oraz oszacować koszty i czas wykonania produktu.
 • wykonywać pudełeczka, notesy, segregatory oraz oprawiać książki, dokumenty, prace magisterskie.

 

 

Możesz dostać pracę:

 • w przedsiębiorstwach poligraficznych,
 • drukarniach,
 • zakładach usługowych.

 

3 letni cykl nauczania

Zajęcia praktyczne – pracownia warsztatowa SOSW nr 2

 

 

Uczniowie kończący szkołę ponadgimnazjalną przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.