Szkolny zestaw programów nauczania i podręczników

Zgodnie z art. 22 a ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w ZSZ Sp. nr 16 w SOSW nr 2  w Szczecinie w roku szkolnym 2013/2014 obowiązuje następujący szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników:

I. Przedmioty ogólnokształcące:

Lp.

Przedmiot

Program nauczania / tytuł programu, autor, wydawnictwo/

Podręczniki w roku szkolnym /autor, tytuł, wydawnictwo/

1. Język polski „Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych”, E. Dunaj, B. Zagórska, Operon 2012, 2013. B. Chuderska , „Podręcznik do języka polskiego, część 2”, Operon 2013.J. Kusiak, „ Podręcznik do języka polskiego, część 1”, Operon 2012.
2. Język niemiecki    Genau cz.1 i 2., wyd. Lektorklett, nr dop. 651/1/2013 i 651/2/2014, Direkt neu 1 a, nr dop.333/1/2011/z1
3. Religia „ Świadek Chrystusa”, ks. Jan Szpeta, Danuta Jackowiak, Święty Wojciech, Poznań.
4. Historia i wiedza o społeczeństwie „ Historia i wiedza o społeczeństwie”, T. Kozłowska, I. Uuger, S. Zając, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich z Torunia. T. Kozłowska, I. Uuger, S. Zając, „ Historia i wiedza o społeczeństwie dla ZSZ”, SOP Toruń
5. Historia „ Program nauczania z historii. Zakres podstawowy.”, Cezary Tulin Janusz Ustrzycki, „ Ciekawi Swiata – Historia”, Operon 2012.
6. Matematyka „ Program nauczania matematyki w ZSZ Sp. dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w st. lekkim”, A. Czernichowska, 2012,„„ Program nauczania matematyki w ZSZ Sp. dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w st. lekkim”, A. Czernichowska, 2002. L. Wojciechowska, M. Bryński, k. Szymański, „Matematyka do zasadniczych szkół zawodowych cz. 1 i 2”., WSiP
7. Fizyka „ Odkryć fizykę”. M. Braun, W. Śliwa,a Nowa Era, 2012 M. Braun, W. Śliwa, “Odkryj fizykę”, Nowa Era 2012
8. Geografia „ Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych – Oblicza geografii”., E. M. Tuz, Nowa Era.  R. Uliszczuk, K. Wiederman, Oblicza geografii”, Nowa Era 433/2012
9. Chemia
10. Informatyka „ Program nauczania informatyki w szkole ponadgimnazjalnej”, Wojciech Hermanowski, Operon.
11. Edukacja dla bezpieczeństwa „ Program Edukacja dla bezpieczeństwa”, Anna Nowak-Kowal, Operon 2012. M. Gniewosz, A. W. Nowak-Kowal, Z. Smutek, „ Edukacja dla bezpieczeństwa- odkrywamy na nowo”, Operon 2012.
12. Wychowanie fizyczne „ Zdrowie, Sport, Rekreacja”. U. Kierczak, Kraków 2012.
13. Podstawy przedsiębiorczości „ Podstawy przedsiębiorczości”. Teresa Buczyńska, WSZ PWN. Teresa Buczyńska, „ Podstawy przedsiębiorczości ZSZ”, WSZ PWN.
14. Biologia „ Program nauczania biologii w zakresie podstawowym”, K.Archacka, R. Archacki, K. Spalik, J. Stocka, WSiP. K.Archacka, R. Archacki, K. Spalik, J. Stocka,         „ Biologia. Po prostu”, WSiP 2012.
15. Wiedza o społeczeństwie „ Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy”, A. i J. Boneccy, Operon. Maciej Batorski, „ Ciekawi Świata – Wiedza o społeczeństwie”, Operon 2012.
16. Wychowanie do życia w rodzinie „ Wędrując ku dorosłości”, T. Król, Rubikon, Kraków 2012. Praca zbiorowa po red. T. Król i M. Ryś, „ Wędrując ku dorosłości”, Rubikon .
17. Organizacja bezpieczeństwa i higiena pracy „ Program nauczania bezpieczeństwa i higieny pracy”, A. Grzelak.
Wojciech Żabicki, „ Organizacja bezpieczeństwa i higieny pracy”, WSiP 2005 r., W. Bukała, K. Szczęch, „ Bezpieczeństwo i higiena pracy”, WSiP 2013.

 

II. Przedmioty zawodowe:

 

Lp.

Przedmiot

Program nauczania / tytuł programu, autor, wydawnictwo/

Podręczniki w roku szkolnym /autor, tytuł, wydawnictwo/

1. Maszyny i urządzenia „Program nauczania dla zawodu stolarz” 4302 LZ/MEN/1997.06.09. MEN.     ( stara podstawa programowa) S. Bieniek, K. Duchnowski, „ Obrabiarki i urządzenia w stolarstwie”, WSiP 1992.
2. Rysunek techniczny i konstrukcje „Program nauczania dla zawodu stolarz” 4302 LZ/MEN/1997.06.09. MEN.     ( stara podstawa programowa) M. Sławiński, „ Rysunek zawodowy dla stolarza”, WSiP 1982.
3. Technologia i materiałoznawstwo „Program nauczania dla zawodu stolarz” 4302 LZ/MEN/1997.06.09. MEN.     ( stara podstawa programowa) J. Szczuka, J. Żurkowski, „ Materiałoznawstwo przemysłu drzewnego”, WSiP 1999.
4. Prace pomocnicze w gastronomi hotelowej „ PPOH 911205 o strukturze przedmiotowej”, G. Albertin, I. Domachowska, KOWEZiU, W-wa 2012. M. Halama, „ Technologia prac w obiektach hotelarskich”, wydanie własne.
5. Prace pomocnicze w otoczeniu hotelu „ PPOH 911205 o strukturze przedmiotowej”, G. Albertin, I. Domachowska, KOWEZiU, W-wa 2012. M. Halama, „ Technologia prac w obiektach hotelarskich”, wydanie własne.
6. Technologia prac w obiektach hotelowych „ PPOH 911205 o strukturze przedmiotowej”, G. Albertin, I. Domachowska, KOWEZiU, W-wa 2012. M. Halama, „ Technologia prac w obiektach hotelarskich”, wydanie własne.
7. Podstawy rachunkowości gastronomicznej 512001/CKZ/WODIDZ/Ś-CA-2012, B. Kosut, H. Lipnicka, K. Michalak, Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy H. Górska – Warsewicz, „ Podstawy rachunkowości”, WSiP
8. Podstawy żywienia człowieka 512001/CKZ/WODIDZ/Ś-CA-2012, B. Kosut, H. Lipnicka, K. Michalak, Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy. E. Superczyńska, M. Żylińska – Kaczmarek,           „ Zasady żywienia”, REA 2004.
9. Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem „ Program nauczania dla zawodu kucharz 512001”, J. Graczek, H. Kopińska, KOWEZiU. M. Konarzewska, B. Zielonka, M. Konarzewska – Sokołowska, „ Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem cz. II”, REA 2004.A. Kniołek, „ Sporządzanie potraw i napojów. Towaroznawstwo i przechowywanie żywności”, WSiP 2013.
10. Wyposażenie zakładów gastronomicznych „ Program nauczania dla zawodu kucharz 512001”, J. Graczek, H. Kopińska, KOWEZiU.
11. Technologia gastronomiczna „ Program nauczania dla zawodu kucharz 512001”, J. Graczek, H. Kopińska, KOWEZiU. A. Kniołek, „ Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów. Cz. 1. Technologia gastronomiczna”, WSiP.
12. Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej „ Program nauczania dla zawodu kucharz 512001”, J. Graczek, H. Kopińska, KOWEZiU.
13. Technika produkcji cukierniczej „ Program nauczania dla zawodu cukiernik 751201”, M. Włodarczyk, L. Kubicka, KOWEZiU. K. Kociarz, „ Technika w produkcji cukierniczej”, REA 2010.
14. Technologie produkcji cukierniczej „ Program nauczania w zawodzie cukiernik 741[01], „ Program autorski – MENiS 741[01]/ZSZ/2000 r. M. Kaźmierczak, „ Technologia produkcji cukierniczej” Podręcznik do nauki zawodu cukiernik w zasadniczej szkole zawodowej i policealnej, cz. 1 i 2., 2011
15. Produkcja cukiernicza „ Program nauczania dla zawodu cukiernik 751201”, M. Włodarczyk, L. Kubicka, KOWEZiU. M. Kaźmierczak, „ Technologia produkcji cukierniczej cz. 1 i 2.”, REA.
16. Produkcja ogrodnicza „ Program nauczania dla zawodu ogrodnik 611303”, B. Pejka, D. Szafranek, K. Kawidzka, KOWEZiU. A. Gensler, G. Łukaszewicz, M. Świderska, „ Produkcja ogrodnicza”
17. Przedsiębiorstwo w agrobiznesie „ Program nauczania dla zawodu ogrodnik 611303”, B. Pejka, D. Szafranek, K. Kawidzka, KOWEZiU. A. Gronkowska, „ Agrobiznes”, Podstawy ekonomiki agrobiznesu cz. 1 i 2.
18. Produkcja warzywnicza „ Program nauczania dla zawodu ogrodnik 611303”, B. Pejka, D. Szafranek, K. Kawidzka, KOWEZiU. A. Gensler, G. Łukaszewicz, M. Świderska, „ Produkcja ogrodnicza”, Format AB.
19. Produkcja sadownicza „ Program nauczania dla zawodu ogrodnik 611303”, B. Pejka, D. Szafranek, K. Kawidzka, KOWEZiU. A. Gensler, G. Łukaszewicz, M. Świderska, „ Produkcja ogrodnicza”, Format AB.
20. Produkcja roślin ozdobnych „ Program nauczania dla zawodu ogrodnik 611303”, B. Pejka, D. Szafranek, K. Kawidzka, KOWEZiU. L. Startek, K. Mynett, „ Rośliny ozdobne”, Hortpress.
21. Eksploatacja środków technicznych „ Program nauczania dla zawodu ogrodnik 611303”, B. Pejka, D. Szafranek, K. Kawidzka, KOWEZiU. F. Bieganowski, J. Kowalczyk,      „ Mechanizacja ogrodnictwa cz. 1 i 2.”WSiP 2000.
22. Maszyny i urządzenia(introligator) „ Program nauczania introligator 734/02/ZSZ/MENiS/2002.08.26, J. Figurski, H. Godlewski, U. Łobejko, MENiS. „ Technika i technologia introligatorstwa przemysłowego”, WNT, Warszawa 1995
23. Technologia(introligator) „ Program nauczania introligator 734/02/ZSZ/MENiS/2002.08.26, J. Figurski, H. Godlewski, U. Łobejko, MENiS. S. Magdzik, „ Introligatorstwo przemysłowe”, WSiP, Warszawa 1992.
24. Podstawy techniki „ Program nauczania introligator 734/02/ZSZ/MENiS/2002.08.26, J. Figurski, H. Godlewski, U. Łobejko, MENiS. E. i S. Waszkiewiczowie, „ Rysunek zawodowy dla ZSZ”, WSiP, Warszawa 1996.
25. Podstawy projektowania graficznego „ Program nauczania introligator 734/02/ZSZ/MENiS/2002.08.26, J. Figurski, H. Godlewski, U. Łobejko, MENiS. K. Boratyński i inni, praca zbiorowa, „ Poligrafia ogólna”, wyd. 2, WSiP, 1988.
26. Materiałoznawstwo odzieżowe „ Program nauczania dla zawodu krawiec 753105”, KOWEZiU. M. Chylosz, E. Zambowicz – Sułkowska, „ Materiałoznawstwo odzieżowe”, WSiP.
27. Organizacja procesów produkcyjnych „ Program nauczania dla zawodu krawiec [450.1]-MEN/97. P. Samek, „ Krawiectwo – Technologia”, WSiP.
28. Pracownia modelowania „ Program nauczania dla zawodu krawiec 753105”, KOWEZiU. E. Lewandowska – Stark, „ Modelowanie  form odzieży damskiej cz. 1 i 2.”, SOP Toruń.
29. Podstawy projektowania odzieży „ Program nauczania dla zawodu krawiec 753105”, KOWEZiU. E. Fałkowska – Rękawek, „ Podstawy projektowania odzieży”, WSiP.
30. Technologia krawiecka „ Program nauczania dla zawodu krawiec 753105”, KOWEZiU. P. Samek, „ Krawiectwo – Technologia”, WSiP.
31. Dokumentacja techniczna „Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905”. T. Maj, „ Zawodowy rysunek budowlany”, WSiP, 2006.
32. Technologia robót malarsko – tapeciarskich
j/w Z. Wolski, „ Technologia – roboty malarskie”, WSiP.,T. Maj, „ Zawodowy rysunek budowlany”, WSiP, 2006.
33. Budownictwo ogólne j/w K. Podawca, ” Zarys budownictwa ogólnego”
33. Technologia tapicerska „Program nauczania dla zawodu tapicer”, P. Przystalski, U. Przystalska, KOWEZiU, S. Dzięgielewski, „ Meble tapicerowane, produkcja rzemieślnicza i naprawy”, WSiP.,                                                                                K. Bacia, B. Witkowski, ” Technologia tapicerska”, PWSzZ 1983,W. Prządka, R. Kozak, „Tapicerstwo”, WPLiS, 1966,Nicole Fulton, Stuart Weston, „ Technologia tapicerska”, Arkady.            
34. Pracownia tapicerska „ Tapicer 753402”, U. Przytalska i P. Przytalski KOWEZiU.
35. Materiałoznawstwo „Program nauczania dla zawodu tapicer”, P. Przystalski, U. Przystalska, KOWEZiU K. Bacia, „ Materiałoznawstwo tapicerskie”, WSiP, 1978.
36. Organizacja sprzedaży „ Program nauczania dla zawodu sprzedawca 522301”, M. Michalak, M. Sienna, KOWEZiU. D. Andrzejczak, A. Mikina, B. Rzeźnik, M. Wajgner, „ Organizacja sprzedaży”, WSiP.
37. Sprzedaż „ Program nauczania dla zawodu sprzedawca 522301”, M. Michalak, M. Sienna, KOWEZiU D. Andrzejczak, A. Mikina, D. Wajgner,, „ Sprzedaż towarów”, WSiP.
38. Towaroznawstwo „ Program nauczania dla zawodu sprzedawca 522301”, M. Michalak, M. Sienna, KOWEZiU M. Mięsiarz, K. Kocierz, „ Towaroznawstwo”, REA.
39. Technologia ogólna „ Program nauczania dla zawodu ślusarz 722[03]”, Instytut badań edukacyjnych pracownia programów kształcenia zawodowego”, MEN. R. Lipski, „ Technologia dla zasadniczych szkół mechanicznych”, PWSZ,A. Potyński, „ Podstawy technologii i konstrukcji mechanicznych”, WSiP.
40. Technologia urządzeń, narzędzi i przyrządów „ Program nauczania dla zawodu ślusarz 722[03]”, Instytut badań edukacyjnych pracownia programów kształcenia zawodowego”, MEN. J. Hilla, S. Jarmoszuk, „ Ślusarstwo i spawalnictwo”, WSiP,B. Ciechanowski, „ Poradnik ślusarza, narzędziowca, wzorcarze”, WSiP,W. Brodowicz, „ Spawanie i narzędzia”, WSiP.
41. Techniki komputerowe „ Program nauczania dla zawodu ślusarz 722[03]”, Instytut badań edukacyjnych pracownia programów kształcenia zawodowego”, MEN.
42. Technologia napraw elementów maszyn, urządzeń i narzędzi. „ Program nauczania dla zawodu ślusarz, 722204”, G. Dobrowolska, J. Figurski, M. Olsza, J. Zagańczyk, KOWEZiU. A. Górecki, Z. Grzegorski, „ Montaż, naprawa i eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłowych”, WSiP.
43. Podstawy technik wytwarzania „ Program nauczania dla zawodu ślusarz, 722204”, G. Dobrowolska, J. Figurski, M. Olsza, J. Zagańczyk, KOWEZiU. S. Mac, „ Obróbka metali z materiałoznawstwem”, WSiP.
44. Podstawy konstrukcji maszyn „ Program nauczania dla zawodu ślusarz, 722204”, G. Dobrowolska, J. Figurski, M. Olsza, J. Zagańczyk, KOWEZiU. A. Potyński, „ Podstawy techniki i konstrukcji mechanicznych”, WSiP.

 

III. Zajęcia praktyczne:

 

Lp. Kierunek kształcenia Program nauczania/ tytuł programu, autor,wydawnictwo/
1. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie  „Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905”.
2. Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej „ PPOH 911205 o strukturze przedmiotowej”, G. Albertin, I. Domachowska, KOWEZiU, W-wa 2012.
3. Ślusarz „ Program nauczania dla zawodu ślusarz, 722204”, G. Dobrowolska, J. Figurski, M. Olsza, J. Zagańczyk, KOWEZiU.
4. Kucharz „ Program nauczania dla zawodu kucharz 512001”, J. Graczek, H. Kopińska, KOWEZiU., 512[05]/ZSZ/REA/MENiS/2004.01.21, REA
5. Stolarz „Program nauczania dla zawodu stolarz” 4302 LZ/MEN/1997.06.09. MEN.     ( stara podstawa programowa)
6. Sprzedawca „ Program nauczania dla zawodu sprzedawca 522301”, M. Michalak, M. Sienna, KOWEZiU
7. Cukiernik „ Program nauczania w zawodzie cukiernik 741[01], „ Program autorski – MENiS 741[01]/ZSZ/2000 r.
8. Tapicer „ Tapicer 753402”, U. Przytalska i P. Przytalski KOWEZiU.
9. Krawiec „ Program nauczania dla zawodu krawiec 753105”, KOWEZiU.
10. Ogrodnik „ Program nauczania dla zawodu ogrodnik 611303”, B. Pejka, D. Szafranek, K. Kawidzka, KOWEZiU.