UCZ SIĘ W DOMU

Poniżej znajdują się materiały do nauki w domu.

Wybierz swoją klasę:

• Szkoła Branżowa I stopnia nr 12
– Klasa Ia
Klasa Ib
Klasa Ic
Klasa Id
Klasa Ie
Klasa If
Klasa Ig
Klasa IIa
Klasa IIb
Klasa IIc
Klasa IIIa
Klasa IIIb

• Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 2
Klasa IG1
Klasa IG2
Klasa IG3
Klasa IIG1
Klasa IIG2
Klasa IIIG1
Klasa IIIG2

Pedagog

Psycholog

Grupy wychowawcze

• Świetlica

Biblioteka