UWAGA! WYPRAWKA SZKOLNA 2022/23


cropped-logo.pngW roku szkolnym 2022/23 wnioski o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego oraz o pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych należy składać najpóźniej do 6 września do godziny 14.00

Wniosek należy pobrać ze strony SOSW2 (w zakładce dla rodziców) lub u pedagoga szkolnego.

Wnioski od uczniów zbierają wychowawcy klas i składają u pedagoga – komplet dokumentów całej klasy (do 06.09.2022).

 

ŚRODKI  PIENIĘŻNE Z TYTUŁU : WYPRAWKA SZKOLNA, STYPENDIUM SZKOLNE ZOSTANĄ PRZEKAZANE NA WSKAZANE PRZEZ WNIOSKODAWCĘ KONTO BANKOWE- STOSOWNE OŚWIADCZENIE NALEŻY POBRAĆ ZE STRONY SOSW2. SZCZECIN/ ZAKŁADKA DLA RODZICÓW.