Magdalena Waśko – plan rozwoju zawodowego

 

PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS

NA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko:  Magdalena Waśko – nauczyciel przedmiotów  zawodowych w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 16

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Szczecinie

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2013

Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy

Przewidywana data ukończenia stażu: 31 maj 2016

Stopień awansu zawodowego : nauczyciel mianowany

 

PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO M.Waśko DO POBRANIA