ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 16

Uczniowie przyjmowani są do szkół ponadgimnazjalnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2 w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 65 przez cały rok szkolny.

NA ROK SZKOLNY 2017/2018 OŚRODEK PROWADZI NABÓR DO ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 16 (do klas II i III) 

II A – KucharzKrawiec / Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej

II B – Kucharz/ Monter robót wykończeniowych w budownictwie/ Stolarz

III B – Kucharz / Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej / Monter Zabudowy Robót Wykończeniowych w Budownictwie

III C- Ogrodnik / Cukiernik / Stolarz

PLIKI DO POBRANIA:

Zasadnicza Szkoła Zawodowa-podanie

UCZNIOWIE SPOZA SZCZECINA MAJĄ MOŻLIWOŚĆ ZAMIESZKANIA W INTERNACIE.

Rodzic, opiekun prawny ucznia zamieszkałego w Szczecinie składa wniosek o wydanie skierowania do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2  w Wydziale Oświaty w Urzędzie Miejskim w Szczecinie, ul. Armii Krajowej 1, a ucznia zamieszkałego poza Szczecinem w Wydziale Oświaty właściwym dla miejsca jego zamieszkania. Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY.
Poniedziałek – Piątek w godz. 7:30 – 15:30. Tel. 91 4845194, Fax. 91 4845156