BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 12

Uczniowie przyjmowani są do szkół ponadgimnazjalnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2 w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 65 przez cały rok szkolny.

NA ROK SZKOLNY 2017/2018 OŚRODEK PROWADZI NABÓR DO  BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA  NR 12 IM. JANA PAWA II

PLIKI DO POBRANIA:

Branżowa Szkoła – podanie

Branżowa Szkoła – wymagane dokumenty

 

UCZNIOWIE SPOZA SZCZECINA MAJĄ MOŻLIWOŚĆ ZAMIESZKANIA W INTERNACIE.

Rodzic, opiekun prawny ucznia zamieszkałego w Szczecinie składa wniosek o wydanie skierowania do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2  w Wydziale Oświaty w Urzędzie Miejskim w Szczecinie, ul. Armii Krajowej 1, a ucznia zamieszkałego poza Szczecinem w Wydziale Oświaty właściwym dla miejsca jego zamieszkania. Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY.
Poniedziałek – Piątek w godz. 7:30 – 15:30. Tel. 91 4845194, Fax. 91 4845156