KLASA Ie

Przedmiot Zadanie
Rysunek techniczny i konstrukcje Rysunek techniczny i konstrukcje
Maszyny i urządzenia Zadania z przedmiotów zawodowych
 Rysunek techniczny i konstrukcje
Technologia i materiałoznawstwo
Podstawy przedsiębiorczości Prezentacja: formy zatrudnienia na rynku pracy
Ćwiczenia: umowy o pracę
CV – przypomnienie zasad
CV – zasady pisania
CV – szablon czysty do uzupełnienia
Rozmowa kwalifikacyjna
Prezentacja: list motywacyjny
List motywacyjny – szablon do uzupełnienia
Krzyżówka: komunikacja interpersonalna
  Język niemiecki  Tradycje i zwyczaje niemieckie, kuchnia niemiecka
Słowniczek
Ćwiczenia
Rodzina – ćwiczenia
 Język polski Język polski
W-F W-F
Geografia Geografia
Edukacja dla bezpieczeństwa EDB
Wychowanie do życia w rodzinie WDŻR
Chemia Chemia
Matematyka Matematyka
Zajęcia praktyczne Zadania
Informatyka Informatyka

 

Zajęcia rewalidacyjne Zadanie
 zaj. logopedyczne  Logopeda
 z p. Wagemannem  Zadania