KLASA Ig

Przedmiot Zadanie
Technologia prac w obiektach hotelarskich  Technologia prac w obiektach hotelarskich
 Podstawy przedsiębiorczości Prezentacja: formy zatrudnienia na rynku pracy
Ćwiczenia: umowy o pracę
CV – przypomnienie zasad
CV – zasady pisania
CV – szablon czysty do uzupełnienia
Rozmowa kwalifikacyjna
Prezentacja: list motywacyjny
List motywacyjny – szablon do uzupełnienia
Krzyżówka: komunikacja interpersonalna
 Język niemiecki Tradycje i zwyczaje niemieckie, kuchnia niemiecka
Słowniczek
Ćwiczenia
Rodzina – ćwiczenia
 Technologia gastronomiczna Ćwiczenia
Zajęcia praktyczne
 Język polski Język polski
 Zajęcia praktyczne – hotelarz Zajęcia praktyczne
W-F W-F
Geografia Geografia
Edukacja dla bezpieczeństwa EDB
Język niemiecki Zadania
Wychowanie do życia w rodzinie WDŻR
Chemia Chemia
Matematyka Matematyka
Przedmioty zawodowe – kucharz Kucharz
Informatyka Informatyka

 

Zajęcia rewalidacyjne Zadanie
 zaj. logopedyczne  Logopeda
 z p. Wagemannem  Zadania